Etiketter

,

Skoldebatten har handlat alldeles för mycket om det som inte fungerar och för lite om det som faktiskt ger framgång. Backspegeln har varit för stor och framrutan för liten. Jag vill göra den här bloggen till en samlingsplats för en framtidsinriktad skolpolitik: Vad säger den senaste skolforskningen? Vad fungerar i andra länder? Hur jobbar de många lärare och skolledare som uppnår fantastiska resultat i vårt eget land? 

När socialdemokraterna nu vässar sin skolpolitik för kunskap och kreativitet i en skola som ger alla elever samma chans att lyckas är det tre utmaningar som står i fokus:

  • Höja kvaliteten på undervisningen genom lärarna
  • Bryta den växande skolsegregationen
  • Svara upp mot kraven som framtidens arbetsliv ställer

Jag besöker förskolor, skolor, högskolor och träffar lärare, elever, studenter, rektorer och forskare varje vecka. Det tycker jag är det viktigaste och roligaste – i mitt uppdrag. Om dessa möten kommer jag att skriva mycket om. Det blir också en och annan nyhet och gästskribenter så småningom.