Etiketter

, , , , ,

TCO presenterar idag en ny rapport om livslångt lärande ”Lära för livet – hela livet”. TCO kunde inte ha mer rätt när de påtalar att Sverige behöver en nationell kraftsamling för att säkra återkommande möjligheter till utbildning. Det handlar om att kunna läsa in gymnasiekompetens, att vidareutbilda sig i jobbet och kunna utbilda sig till ett nytt yrke i vuxen ålder.

TCOs samhällspolitiska chef Roger Mörtvik frågade lite upprört på TCOs seminarium om livslångt lärande varför regeringen låter snålheten bedra visheten när behoven av utbildning vida överstiger det som levereras.

Vi presenterade i vår skuggbudget stora investeringar i utbildning: i gymnasieskolan, fler studieplatser inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskola, högskola och yrkeshögskola, ett korttidsstudiestöd samt behovet av en kompetensförsäkring. Men politiken behöver utvecklas ytterligare och jag ska nu efter seminariet läsa rapporten i detalj. Tack för den!

På detta seminarium ställdes också en mentometerfråga till publiken: ”Är det nödvändigt att staten bidrar till att finansiera ett nytt system för kompetensutveckling/vidareutbildning för yrkesverksamma?” Ja eller nej? Svaret var tydligt; 86 procent av publiken sa: ja.

Annonser