Etiketter

, ,

Idag besökte jag och Louise Malmström, högskolepolitisk ansvarig (s), Skövde högskola och Gothia science park. Samtalet kretsade främst kring vikten av högre utbildning för en regions utveckling. Det var också spännande att lyssna till hur deras dataspelsutbildningar har skapat ett nytt kluster av växande och framgångsrika företag.

Utbildningsministern ägnade en helsida i gårdgagens DN åt högskolepolitiken men utan att med ett ord nämna omvärlden och den tilltagande globaliseringen.

Jag är övertygad om att Sverige i framtiden har behov av en hög andel högskoleutbildade i förhållande till jämförbara länder. Det är avgörande för Sveriges tillväxt och för våra möjligheter att skapa fler och bättre jobb i vårt land. Därför är det bekymrande att regeringen inte vill sätta upp några högre mål utan tvärtom minskar antalet högskoleplatser och nästan uteslutande omfördela medel inom sektorn istället för att göra en investering ihögre kvalitet. Socialdemokraterna väljer i vår budgetmotion en annan väg och investerar i både fler högskoleplatser och 300 miljoner kronor i högre utbildningskvalitet.

Vi vill se mer av samverkan och profilering i högskolelandskapet. Men vi motsätter oss starkt ett tudelat system där universitet och högskolor delas upp i någon form av A- och B-lag. En sådan uppdelning vore omodern och riskerar kvaliteten i högre utbildning och forskning. Om forskningen bedrivs vid ett universitet eller en högskola, ska inte stå i förgrunden. Avgörande måste vara att kvaliteten är hög.

Högskolorna har ofta ett mycket nära förhållande till det omgivande samhället, vilket avspeglar sig i både forskning och utbildning. Den förra regeringens satsningar på högskolor och nya universitet gav också god utdelning. KTH-ekonomerna Roland Andersson och Mats Wilhelmsson har i en studie visat att satsningar på dessa lärosäten ger såväl fler patent som större produktivitetsökning än motsvarande satsningar på de äldre universiteten.

Jag säger precis som Sture Nordh, tidigare ordförande för TCO, att: även för dem som kritiserat den kraftiga utbyggnaden av den högre utbildningen i Sverige måste det stå klart att det egentligen aldrig funnits någon alternativ väg för en kunskapsnation som Sverige. Men vi är inte framme nu. Behovet av fortsatta investeringar i utbildningen och forskning är avgörande för fortsatt tillväxt, jobb och välfärd. Utvecklingen av högskolelandskapet fortsätter. Men att inte ta tillvara på möjligheterna till jobb, tillväxt och nya innovationer i hela Sverige – skulle vara ett stort slöseri.

SULF och Högskolan Skövde svarar idag utbildningsministern på DN debatt.

Annonser