Etiketter

, , ,

Ikväll premiärvisades filmen ”Utbildningsfabriken”.  

Den akademiska utbildning som jag genomgått utvecklade mitt kritiska tänkande och lärde mig vikten av källkritik. Det kom till stor användning när jag såg filmen. 

En stor del av filmen ägnas åt att diskutera så kallade ”hobbykurser”. I somras diskuterades också de här ”hobbykurserna”. Då efter att Svenskt Näringsliv presenterat ett förslag  om att kurser inom konst och humaniora skulle ge lägre studiemedel. Då sa ekonomen Tobias Nielsén såhär:

Förslaget speglar en gammaldags syn på musik och design som något man bara sysslar med för skojs skull. […] Med en sådan syn tappar näringslivet snart all konkurrenskraft utomlands, där har man ett mera dynamiskt förhållningssätt.  

Jag kan inte annat än att hålla med. Att ställa krav på att högskoleutbildningar ska hålla hög kvalitet är för mig en självklarhet. Men kvaliteten på utbildningarna kan aldrig avgöras av kursens namn.

En välutbildad och bildad befolkning är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Utbildning lönar sig såväl för samhället som för den enskilda. Den som har en högre utbildningar har lägre risk arbetslöshet, högre lön, ett friskare liv och lever till och med längre.

Men enligt filmen är det bara 6 av 10 studenter som får ett kvalificerat jobb efter examen. Det är fel. De gedigna undersökningar som genomförts visar att det är 9 av 10. För att än fler ska få ett kvalificerat arbete efter examen vill vi att alla studenter ska ges möjlighet till praktik inom ramen för sin utbildning.

Filmen lyfter också frågan om studieavgifter. För mig är det självklart att vi inte ska införa studieavgifter i Sverige. Medan man kan diskutera modellen för hur staten ska kanalisera resurser till högskolor och universitet så kommer jag som socialdemokrat aldrig förespråka att svenska studenter ska betala för sin utbildning. Det kommer bara leda till att människor som är ytterst lämpade, men inte har pengar, väljer bort högskolestudier. Det har ingen något att tjäna på. 

Det utmärkta initiativet Projekt Athena har tidigare bloggat om hobbykurser och Harry Potter.

Annonser