Etiketter

, , , , ,

Sveriges Radio storsatsar på granskning av skolan under november. Imorse på P1-morgon diskuterades de alltför låga förväntningarna på eleverna. Skolforskaren Trevor Dolan ser att skolchefer m fl använder Skolverkets Salsamodell för att bortförklara låga resultat i skolan med hänvisning till elevernas bakgrund. Så får inte Salsamodellen användas!

Däremot kan Salsamodellen användas för att fördela reurser till de skolor som behöver resurserna mest. Ett stort problem som jag ofta påtalat är att alltför få kommuner fördelar resurser efter elevernas behov. Bara en av fyra kommuner gör det och därför vill vi socialdemokrater ändra skollagen så att alla kommuner tvingas fördela resuser efter behov. Det behövs om skolan ska ge alla elever en rättvis chans.

Vi kan aldrig nöja sig med skolans resultat förrän alla elever når målen i skolan. I S skuggbudget har vi formulerat ett nytt och konkret skolpolitiskt mål för Sverige: alla elever ska nå målen i grundskolan och som ett första steg på vägen ska vi till år 2020 halvera andelen elever som inte når målen i grundskolan till 6 procent.

Den 1 december åker jag till Essunga kommun som visat att det går att vända utvecklingen och lyckats med att se till att alla elever når målen i grundskolan. Essunga är en skolkommun som inspirerar!

Annonser