Etiketter

, , , , , , ,

SKL håller kongress i Norrköping och idag skriver jag tillsammans med Norrköpings kommunalråd (S) Olle Johansson och riksdagsledmot Louise Malmström (S) om regeringens besparing på gymnasieskolan om 675 miljoner kronor under nästa år.

I dag är det bara 79 procent av flickorna och 74 procent av pojkarna som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år. Men utan en gymnasieexamen står man sig slätt på dagens arbetsmarknad. Att minska avhoppen från gymnasieskolan är därför en av de viktigaste utbildningspolitiska frågorna. Med denna viktiga uppgift framför oss förstår vi inte varför regeringen väljer att göra en stor nedskärning i gymnaseiskolan. Vi förstår inte heller varför SKL har tysnat i sin kritik av regeringens besparingar.

Sveriges Radio fortsätter sin granskning av skolan och idag på morgonen fokuserade de på gymnasieskolan och de många elever som inte tar examen. Det var ett riktigt bra reportage där det tydligt framgick, inte minst från Tord Strannefors på Arbetsförmedlingen, att det kommer vara mycket svårt på arbetsmarknaden för de unga som inte slutfört sina gymnasiestudier, såsom för Jesscia Jarosiwicz i reportaget.

Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi till år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller studerar för att få det, från idag drygt 10 procent till 5 procent. Den svenska regeringens mål är att andelen ska minska från drygt 10 till under 10 – på 10 år! Ambitiöst? Imponerande? Ansvarsfullt?  Jag kan bara inte förstå denna låga målsättning.

Att halvera arbetsgivaravgiften för alla ungdomar har dessutom visat sig vara ett ineffektivt sätt att minska ungdomsarbetslöheten. Den svenska erfarenheten visar att vi istället behöver mer av riktade åtgärder som fungerar. Unga som saknar fullständig gymnasieexamen och arbete måste få chansen att komplettera sin utbildning inom vuxenutbildningen eller folkhögskola. Mer av praktik och traineeplatser. Vi vill också se snabba insatser av AF för unga arbetslösa. Ungdomar ska inte, som nu är fallet, behöva vänta 100 dagar på bra utbildningar eller praktik.

 

Annonser