Etiketter

, , , ,

Göteborgs-Posten rapporterar idag att Skolinspektionens granskning av de nationella proven visar att det sätts för höga betyg på proven. Jag är tyvärr inte förvånad över detta. Betygsinflationen har varit hög under en lång tid.

Att komma till rätta med bristande rättvisa i betygssättningen är ingen enkel fråga men det bör vara tydligt att de nationella proven inte ska rättas av lärare med koppling till skolan. Det är en viktig förändring som bör göras.

Om regeringen sett till att lärarna haft tillgång till bedömningsstöd och förklarande material nu när de nya betygen sätts för första gången vid jul hade det också underlättat sättandet av rättvisa betyg. Och besparat lärarna en massa tidskrävande arbete med att lokalt göra det som Skolverket borde ha gjort centralt. Jag lämnade förra veckan in en interpellation om detta och ser fram emot utbildningsministerns svar.

Annonser