Etiketter

, , , , , ,

Idag inleder Lärarförbundet sina kampanjveckor för fritidspedagoger.

Jag lämnade förra veckan in en interpellation i riksdagen för att förmå utbildningsministern att agera i frågan om legitimation också för fritidspedagoger.

När beslut om legitimation för lärare och förskollärare fattades i riksdagen var Socialdemokraterna tydliga med att vi såg det som ett viktigt första steg. Fler steg bör tas och man bör se till fler grupper. Vi lyfte fram fritidspedagogerna och vi ville att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om hur fritidspedagogernas status kan höjas och deras yrkesutövning kvalitetssäkras. Men då vi inte fick majoritet i vare sig utbildningsutskottet eller riksdagen i sin helhet för det förslaget så är det tyvärr inte på väg fram i dagsläget.

Utbildningsminister Jan Björklund sade i en intervju i Lärarnas tidning att fritidspedagoger inte är lärare och därför inte ska ha legitimation. Men fritidspedagogerna tar ansvar för att planera och genomföra viktig pedagogisk verksamhet. Jag har därför frågat utbildningsministern om han är beredd att ompröva sitt ställningstagande och starta arbetet med legitimation också för fritidspedagoger.

Jag tror att många fritidspedagoger liksom jag spänt väntar på svar.

Annonser