Etiketter

, , , , , , ,

Expertgruppen för Studier i Offentilg ekonomi, ESO, arrangerad idag på förmiddagen ett seminarium om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv och jag var inbjuden för att kommentera.

Johannes Åman har på uppdrag av ESO skrivit en rapport som gör en genomgång av internationell forskning om faktorer som påverkar elevers mätbara resultat i skolan.

Åman kommer liksom John Hattie och McKinseys studie fram till att det är lärarna och deras sätt att undervisa som betyder mest för elevernas resultat. Det viktigaste blir därmed att utveckla lärarnas undervisningsskicklighet. Åman ser behovet av mer kollegial samverkan, externt expertstöd och tydliga mål för verksamheten och att lärarna öppna för feed-back från eleverna.

Jag tror han har helt rätt. Vi behöver skapa en mer lärande organisation i skolan. Vi behöver mer av kollegial samverkan i skolan – lärare måste ges möjlighet att lära av varandra. Klassrummens dörrar kan inte vara stängda. Lärare behöver utvecklas tillsammans t ex genom sk learning studies.

Lärares kompetensutveckling är av allra största vikt. Men kompetensutveckling i form av en föreläsning, som i sig kan vara nog så intressant och inspirerande, är inte kompetensutveckling som utvecklar undervisningen om den inte kompletteras med praktisk övning, gärna tillsammans med sina kollegor.

Förståelse för kompetensutvecklingens roll gör att vi i Socialdemokraternas skuggbudget väljer att investera betydigt mycket mer i lärares kompetensutveckling. Vi vill också gå vidare och garantera alla lärare kvalificerad fortbildning under hela yrkeslivet.

För att höja resultaten i skolan är Socialdemokraternas viktigaste prioritering: undervisningens kvalitet och lärarna. En professionalisering av läraryrket kräver karriärvägar och löneutveckling för lärare som understödjer arbete med att skapa en mer lärande organisation. Lärare som är riktigt duktiga på att undervisa bör kunna göra karriär genom att stödja andra lärare och lärarstudenters utveckling.

Däremot studerar Åman i sin rapport inte i tillräckligt hög grad hur den ökande skolsegregationen påverkar resultaten i skolan. Skolverket visar i sin gedigna genomgång att ökad segregation har lett till generellt lägre resultat i skolan. Den alltmer ojämlika skolan riskerar att bryta sönder den svenska skolan och utan en likvärdig skola så kommer vi aldrig att nå högsta resultat i internationella jämförelser.

Du kan titta på seminiariet i efterhand här.

DN rapporterar idag om den ojämlika skolan. Sveriges Radio rapporterar om den orättvisa skolan.

Annonser