Etiketter

, , , ,

På skolforum för några veckor sedan kom en gymnasieelev fram till mig och ställde en rak fråga: Varför är det lättare att få bra betyg på vissa skolor? Hon förklarade att hon gick på en bra skola som var hårda med betygssättningen men att det var allmän känt bland hennes kompisar vilka skolor man kunde välja för att slippa plugga så mycket.

Jag lovade henne att jag snart skulle skriva en artikel med förslag för att bekämpa betygsinflationen och skapa mer rättvisa villkor.

Om betyg inte sätts på ett likvärdigt och rättvist sätt förlorar de sitt värde. Betygen avgör om ungdomar kommer in på sin drömutbildning då betyg är det huvudsakliga urvalsinstrumentet till vidare studier. Betygen kan också påverka om man får ett eftertraktat jobb. Betygen är således oerhört viktiga för elevernas framtid och måste därför sättas på ett likvärdigt och rättvist sätt.

Under flera år har vi sett sjunkande kunskapsresultat men samtidigt ett allt högre betygssnitt. Resultatet av detta är betygsinflation. Betygsinflationen slår hårdast mot de elever som går i en skola som inte sätter glädjebetyg. Elever och deras föräldrar kan därför tvingas välja mellan en skola som ger stora kunskaper men inga glädjebetyg och en skola som ger mindre kunskaper men högre betyg. Det är ett val som ingen ska ställas inför. Men det är tyvärr ett val elever och deras föräldrar tvingas göra på dagens skolmarknad.

Naiviteten hos de borgerliga partierna när marknadskrafter släppts in i de offentliga tjänsterna, inom såväl skola som äldreomsorg, har varit stor. Den allra viktigaste åtgärden för att komma åt de negativa effekterna av dagens system är att grundligt utvärdera de senaste decenniernas stora skolreformerna, bland annat det fria skolvalet, kommunaliseringen och införandet av fristående skolor, för att förstå konsekvenserna och kunna fatta rätt beslut inför framtiden. Riksdagen har beställt en utvärdering av de stora skolreformerna men regeringen har trots att ett halvår passerat inte återkommit till riksdagen. Jag utgår från att regeringen nu planerar att agerar innan, och inte efter, vi alla får ta del av fler skandaler inom välfärdens område.

Att komma till rätta med bristande likvärdighet i betygssättningen är ingen enkel fråga men jag har ytterligare fem förslag som skulle ge rättvisare betyg:

  • Ordentligt bedömningsstöd till de nya betygen
  • Nationella prov ska bedömas av lärare utan koppling till skolan
  • Kvalitetssäkra de nationella proven
  • Stärkt tillsyn där skillnaden mellan provresultat och betyg är stor
  • Ge lärare tid att diskutera bedömningsfrågor

Läs mer om varje förslag i den artikel som idag publiceras på Brännpunkt, Svenska Dagbladet.

Du kan också chatta med mig kl 11 idag på SvD.

Fler skriver om betyg: DN1, DN2,  DN3, SR1, SR2.

Annonser