Etiketter

, , ,

Nästa gästbloggare att blogga om lärares tid är läraren Johan Runesson:

Lärarens främsta uppdrag i skolan är att undervisa. Att planera och genomföra lektioner där vi i mötet med elever som individ och kollektiv skapar de bästa förutsättningar för kunskapsutveckling. Det är läraren som leder verksamheten, och måtte denne aldrig abdikera!

För att mötet med elever ska ge maximal outcome måste vi fundera på vilka förutsättningar läraren har att förbereda sig. (OCH att efterarbeta, analysera, reflektera, dokumentera, bedöma och betygsätta)

Har ni aldrig funderat på mängden research en reporter gjort inför ett tre minuter långt inslag? Eller antalet timmar en musiker övat inför en konsert? Hur många timmar har en skådespelare övat sin monolog utan publik? Skavlan, har han bara betalt för den tiden han syns i rutan? Ibland upplever vi lärare att övriga uppgifter ska fullgöras på fritiden – hur har det blivit så här?

Jo – 2011 i ”kunskapsnationen” Sverige ska vi lärare göra allt och inget. Vi har blivit IKEAverktyg (vi ska passa in överallt) och generalister. Resultatet? Jo, makthavare har tryckt in så många administrativa uppgifter att kärnan i läraruppdraget – undervisningen, marginaliseras! Vi undervisar i mån av tid!

Den direkta undervisningen ska vara fredad i timplaner för grundskolan och poäng på gymnasiet. Dock finns inte förutsättningarna för kvalitet kvar. Där lärare en gång hade möjlighet att med rimliga förutsättningar göra det lektionsrelaterade arbete nämnt ovan, har all ny administration trängt undan dessa villkor.

Som ett ombud på en gymnasieskola sa:
”Tyvärr hinner jag inte ge dig en bra undervisning så att du klarar målen – det går åt helvete, men jag har i alla fall dokumenterat det!”
Hur löser man denna gordiska knut? Ja, här är en bra början: lyss huvudmän till detta Alexanderhugg:

1. Inför ett tak för undervisningsuttaget hos lärare (alternativt begränsa omfattningen av övriga uppgifter, eller anställ administrativ personal i den omfattning som behövs – vad ni än väljer så kostar det pengar, inse det!)
2. Håll nere gruppstorlekar! (även en väl fungerande grupp med små sociala problem tar tid att bedöma och betygsätta sakligt och väl underbyggt)
3. Förstatliga skolan så vi slipper en stat som säger ”gör detta” och kommuner som ska betala. Ty aldrig stå dessa tu i proportion till varandra. Quad erat demonstrandum!

Johan Runesson är 4-9-lärare i svenska, engelska samt musik. Han är även ordförande för Lärarnas Riksförbund i Växjö och Kronobergs län och bloggar på lrbloggar.se/johanrunesson

Annonser