Etiketter

, , , ,

Dagens gästbloggare som bloggar om lärares tid är läraren Cecilia Lindblom:

I dag har vi lärare en tung administrativ börda där kraven på att dokumentera elevernas kunskapsutveckling tar en stor del av vår arbetstid. I media framställs hela lärarkåren som inkompetent. Den här bilden, har enligt min uppfattning, växt fram till en sanning som i sin tur har lett fram till den administration som vi idag är ålagda att göra. Administration som en kollektiv bestraffning.

En administration som innebär att individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen ska tas fram för varje elev. Det saknas nationella direktiv för hur dessa ska utformas och det är först efter besök av skolinspektionen som vi får veta om vi har tolkat styrdokumenten på ett riktigt sätt. Det ligger många och långa diskussioner bakom varje skriftligt omdöme, för att inte glömma bort själva dokumentationen vilken i sig är en tidskrävande och komplicerad process. Tid som istället borde användas till pedagogiska diskussioner för att höja kvaliteten på undervisningen.

Vad behöver då göras? Mitt förslag är att Skolverket får i uppdrag att utforma en nationell individuell utvecklingsplan, ett nationellt skriftligt omdöme samt initiera och utveckla ett nationellt digitalt dokumentationssystem. Ett system som kan bli en kommunikativ länk mellan hem och skola och dessutom en nationell resurs där statistik skulle kunna samlas in ifrån. Åtgärder som skulle ge lärarna mer tid.

  • Tid som kan användas för pedagogiska möten där vi kan utveckla de effektiva faktorer som mest påverkar elevernas kunskapsresultat.
  • Tid som kan användas till att följa upp och utveckla enskilda elevers studieresultat.

Till sist, vi lärare är en professionell yrkeskår som vet vad som behöver göras och vad vi kan göra.Vi behöver få tillbaka förtroendet för att vi är en kompetent och professionell yrkeskår där vi får använda vår tid till att fortsätta att bedriva pedagogiska diskussioner och skolutvecklingsarbete. Lätta på vår administrativa börda och låt oss utföra det som vi är bäst på – att undervisa. Det är först då som alla blir vinnare!

Cecilia Lindblom har arbetat som lärare i 16 år och hösten 2009 fick hon tillsammans med en kollega en fantastisk utmärkelse: Kvalitetsutmärkelse för språkundervisning The European Label. I sin tjänst har hon förutom undervisning i svenska och engelska även ägnat en stor del åt skolutveckling där uppföljning kring elevernas kunskapsutveckling har legat i fokus.

Annonser