Etiketter

, ,

 Idag gästbloggar läraren Monica Anderstedt om lärares tid:

Det är en förmån att vara lärare, att varje dag möta dessa underbara elever som finns på våra skolor. Att ha ett yrke som varje dag ger utmaningar. Att hitta fram till varje enskild elev – att se var och en där de befinner sig just nu. För mig är det ett privilegium och ett stort ansvar. Dock upplever jag, liksom andra lärare, ibland känslan av otillräcklighet och att tiden inte räcker till. Frågan är hur vi ska få mer tid till att bedriva och utveckla undervisningen?

Som jag ser det är en viktig faktor för att lärarna ska lyckas i sitt uppdrag att det finns engagerade och kunniga skolledare som har förutsättningar att fungera som pedagogiska ledare i verksamheten. Tyvärr dignar många skolledare under alltför tunga arbetsbördor. Skolledarna är viktiga i de pedagogiska samtalen och dessa samtal är en grundbult i utvecklingen av läraryrket. Där kan vi hitta frön som ger tidsvinster, minskar stressen för lärare och elever samt underlättar bedömningen. I samtalen föds idéerna om hur vi exempelvis kan integrera ämnen eller sambedöma.

I media återges emellanåt bilden att lärare skulle vilja ha mindre undervisning. Jag vill hävda att detta är en missuppfattning. Lärare vill undervisa, men måste få förutsättningar att genomföra en högkvalitativ undervisning. Vi har blivit lärare för att vi vill se eleverna utvecklas och växa. Varje individ och varje grupp är unik och ska behandlas därefter eftersom alla elever har rätt att få undervisning utifrån sina egna förutsättningar. Därför är min åsikt att lärarna ska göra det de kan bäst – undervisa – och att de ska få förutsättningar att göra det bra. Tyvärr ligger det idag många andra arbetsuppgifter på lärarna, arbetsuppgifter som inte direkt har med undervisning att göra. Här är det viktigt att föra en dialog om hur vi bäst tillvaratar lärarnas kompetens. Kanske finns det kringuppgifter som inte ska utföras av lärare? Det krävs att vi har modiga politiker och tjänstemän som vågar prioritera framtidens vuxna genom att visa att lärarna ska användas för lärande.

Monica Anderstedt är grundskollärare 4-9 i SO-ämnen och spanska. Arbetar på Domarhagsskolan, stor 7-9-skola, i Avesta kommun.

Annonser