Etiketter

, ,

Nästsista gästbloggaren om lärares tid är läraren Matilda Wärenfalk:

Lärares arbetstid är ett ständigt aktuellt ämne att diskutera i olika sammanhang. Huruvida lärare ska ha ferietjänst med förtroendearbetstid eller någon annan arbetstidskonstruktion är en fråga, men oavsett arbetstidsavtal, tycker jag att det är mer intressant att diskutera vad lärare ska ägna sin arbetstid åt.

När jag började lärarutbildningen var det för att jag ville undervisa. Jag hade många tankar och visioner om hur skolan och undervisningen skulle kunna organiseras för att ge eleverna maximalt med stöd och möjlighet till utveckling.

Efter tio år i yrket, känner jag mig ibland lite lurad.

Hälften av min reglerade arbetstid ägnas åt undervisning. För att den undervisningen ska vara av hög kvalitet och garantera elevernas måluppfyllelse krävs att det finns tid för planering, förberedelser, utvärdering och uppföljning. Tyvärr är utrymmet för detta alldeles för litet. I stället ägnas den resterande tiden åt diverse möten, icke pedagogiska uppgifter, administration och dokumentation.

Hur kan man då som lärare få mer tid till att bedriva och utveckla undervisningen och ge alla elever det stöd de behöver? Ett problem på många skolor är att alltför många utför samma arbetsuppgifter. Jag tror man har mycket att vinna på ett mer ämnesorienterat arbetssätt även i de tidiga årskurserna, där en lärare ansvarar för ett ämne i alla klasser i arbetslaget. På så sätt skulle tiden kunna användas mer effektivt och kvalitetsmässigt skulle undervisningen bli bättre då varje lärare kan fördjupa sina kunskaper i några få ämnen.

Läraryrket har kommit långt i utvecklingen från ensamarbete till lagarbete, men fortfarande sker alltför mycket arbete parallellt. För att utnyttja tiden så effektivt som möjligt och dessutom höja kvalitén på undervisningen krävs att lärare får tid tillsammans för planering och utvärdering. En framgångsfaktor är en skolledning som står upp för sina lärare och hjälper till att begränsa arbetsinnehållet.

Matilda Wärenfalk är grundskollärare år 4-9 i svenska, engelska och franska och har jobbat som lärare i Mörbylånga kommun på Öland i cirka 10 år, främst på högstadiet. Matilda bloggar också på Ung-bloggen.

Annonser