Mina inlägg på bloggen brukar vanligtvis handla om skolan – men idag kommer jag att frångå den principen.

Tidigare idag steg jag av flyget på Arlanda efter en spännande resa till Sydafrika där jag fick närvara på ANCs Centenary celebrations i Blom – deras stora 100 års jubileum. Uppemot 100 000 aktivister och företrädare samlades på årsdagen den 8 januari till stor manifestation och fest – men firandet kommer att fortgå hela året.

ANC är Afrikas äldsta befrielserörelse och var den drivande kraften bakom att apartheidsystemet avskaffades. De flesta av oss har säkert egna bilder av de förfärliga raslagarna som förtryckte svarta och färgade. För mig präglade apartheid mina första år i politiken.

Jag kommer så väl ihåg hur vi satt i SSU-lokalen på Östervägen 12 i Solna och skrev brev till Sydafrikas dåvarande vita president de Klerk och krävde ett slut på apartheid och att alla politiska fångar skulle friges. Vi arrangerade manifestationer, samlade in pengar och vi var stolta över att Sverige och Olof Palme var bland de första att erkänna ANC och driva fram ekonomiska sanktioner mot Sydafrika.

Jag hade tårar i ögonen när jag långt senare var med i Globen för att lyssna på den nyligen frigivna och ödmjuke Nelson Mandela. Det rasistiska Sydafrika var på väg att rämna. Vi sjöng nationalsången tillsammans. Och vetskapen om att vi i Sverige genom en aktiv och målmedveten politik hade gjort en viss skillnad gjorde mig stolt. Att Mandela besökte Sverige som det första landet utanför Afrika var historiskt. Det var symboliskt att Joakim Palme i den långa raden av presidenter och premiärministrar fick möjlighet att gratulera ANC på Zumas galamiddag och reflektera kring hur hans far hade upplevt dagens fria Sydafrika och befrielserörelsens seger.

Idag 100 år efter frihetsrörelsens start och efter 17 år i regeringsställning står Sydafrika som land fortfarande inför makalösa utmaningar. Fattigdom, växande ekonomiska klyftor, fortsatt rasism och även interna motsättningar och oroliga tecken på minskad öppenhet, kriminalitet och korruption och en hiv/aids situation som är ofattbar. Men samtidigt flera miljoner nya hus, en stadigt växande ekonomi, 9 av 10 sydafrikaner har idag el och vatten, en utbyggnad av infrastruktur och skolväsende. Men människors förväntningar och krav på verkliga förändringar är stora.

Socialdemokraterna har ett fortsatt samarbete med ANC än idag. Tillsammans, och med andra länder, arbetar vi med demokratiutveckling under temat från Bullets to Ballots – från kulor till valsedlar – om hur tidigare frihetsrörelser kan finna vägar att utvecklas som politiska partier och utveckla den nyvunna demokratin.

Väl hemma igen tänker jag på alla de människor jag fick möjlighet att träffa under dessa dagar – den gamle veteranen jag satt bredvid på middagen som berättade om hur han suttit fängslad, torterats och skjutits två gånger men också landsförvisats. Han pratade till min förvåning bra svenska efter 6 månader på turné med antiapartheidrörelsen. Att se och lyssna till tiotalet afrikanska presidenter som gav sin bild av deras långa och i många stycken gemensamma kamp för frihet. Och en kort pratstund med Sydafrikas nuvarande utbildningsminister Mrs Motsheka. Hon berättade att ANC sätter investeringar i kunskap och utbildning i förgrunden för hela regeringens politik.

Alla som följt 100 års firandet vet att det inte bara varit frid och fröjd och fokus på de historiska landvinningarna. Interna motsättningar och en skarp kritik av president Zuma levererades återkommande av ungdomsförbundets radikala och kontroversiella ordförande Malema. Dagens innan årsdagens pryddes en av Sydafrikas dagstidningar med ett citat där Malema kallat ANCs ledning för Babianer. Jag tror inte att ungdomsförbundet stärkte sina aktier med detta. Men man ska veta att Malema var med och avsätta Mkebi i förtid och drev fram Zuma till ANCs nuvarande ledare. Ungdomsrörelsen är otålig, kritisk och inflytelserik. Jag fick olika bilder av vad som kommer att hända på den valkonferens som hålls i december – men en sak är säker – debatten i och om ANCs framtid har bara börjat. Många fler förändringar är att vänta.

Annonser