Etiketter

, ,

Mats Wingborg har för Arena Idé skrivit en riktigt bra rapport om forskning om vad som fungerar i skolan (pdf). Jag fick möjlighet att kommentera rapporten på ett seminarium som arrangerades i riksdagen igår.

Det är helt rätt av Arena att fokusera på just det som fungerar. Den skolpolitiska debatten har i alldeles för hög grad fokuserat på det som inte är särskilt relevant för att höja resultaten i skolan. (Läs kepsar och betyg mm.) Fokus i diskussionen för att vända utvecklingen i skolan måste vara det som vi vet spelar roll. Då finns det inget som är så viktigt som lärarna och det kollegiala lärandet.

Lärares professionella utveckling spelar stor roll för elevernas resultat. Lärare behöver därför garanteras högkvalitativ och kontinuerlig kompetensutveckling. Många lärare jag möter uppger att den lokalt organiserade kompetensutvecklingen inte håller tillräckligt hög kvalitet och den statliga kompetensutvecklingen satsar på en det ena en det andra vilket skapar en ryckighet som är svår för skolorna att planera utefter. Jag ser behovet av att lärare garanteras kompetensutveckling och att lärare i större utsträckning själva kan välja det som är viktigast för dem för att utvecklas i arbetet.

Undervisningen ska inte vara en privatsak utan lärare måste lära av varandra. Lärare som kollegialt reflekterar och utvecklar sin undervisning kan höja resultaten i skolan avsevärt. Ett exempel på detta i Sverige är learning studies. Kärnan i learning studies är den kollektiva kunskapsbildning som sker när lärarna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet till varandra. Jag är övertygad om att skolan behöver bli en mer lärande organisation och att den mycket verksamhetsnära kompetensutvecklingen behöver stärkas. Lärare ska inte vara isolerade öar och klassrummets dörr ska inte vara stängd. Lärare behöver lära mer av varandra och det kollegiala lärandet vara i fokus. Skolan behöver också vara i ständig dialog med forskare och praktiker för att kunna bedriva relevant skolnära forskning, snabbt kunna tillgodogöra sig ny forskning, andras erfarenheter och välfungerande metoder. På detta sätt kan det som fungerar få spridning i skolsystemet.

För att utveckla skolan till en lärande organisation vill jag också se fler möjligheter till utveckling och karriär för lärare i skolan. Fler lärare måste ges möjlighet att forska. Men karriärvägar ska inte bara nås genom en forskarutbildning utan även genom en framstående lärargärning. Lärare ska kunna ta karriärsteg och kunna påverka sin löneutveckling genom att exempelvis specialisera sig och ansvara för ämne och ämnesutveckling, kvalitetsarbete, bedömning och betygssättning, handledarskap för lärarstudenter eller mentorskap för nyutbildade lärare. Och inte minst, den kompetens som lärare besitter ska premieras genom högre lön.

Annons