Etiketter

,

På väg hem efter två dagar i London är jag inspirerad.

Frågan återkommer ständigt. Hur ska vi egentligen vända kunskapsresultaten och ta vara på kraften hos alla ungdomar som den svenska skolan idag sviker? Mitt svar är att fler engagerade och begåvade människor måste vilja bli lärare för att vända utvecklingen och skapa positiva utvecklingsspriraler. För att lyckas är jag övertygad om att Sverige måste vi våga pröva nytt och lära av vad som fungerat också i andra länder.

På St Augustine’s Church of England School i Westminster i London träffade jag Rachel Sparkes och Meera Pabari två av skolans Teach First lärare. Båda berättade att de efter examen ville sadla om och göra någonting mer betyddelsefullt i livet. Idag när de arbetat och utvecklats som lärare i två år har båda bestämt sig för att fortsätta. Att lyfta deras elevers resultat och öppna livsmöjligheter är drivkraften och glädjen i arbetet.

Tanken bakom Teach First i Storbritannien och den ursprungliga organisationen Teach for America var och är enkel. Nyutexaminerade toppstudenter från olika universitetsutbildningar får under två års tid möjlighet att vidareutbilda sig och arbeta som lärare. De antas efter en rigorös urvalsprocess, genomgår en intensiv ledarskapsutbildning och med stöd av ett genomtänkt mentorsskapsprogram tar sig dessa studentera sig an elever i de mest utsatta skolorna. Och med dokumenterat bra resultat.

Jag är övertygad om att det behövs en ordentlig nystart och en energiinjektion i våra skolor med störst utmaningar. Sverige behöver också en ny generation lärare som tror att allt är möjligt, en generation som är villig att tänja regler och spränga gränser för att visa att varje enskild elev kan lyckas nå inte bara kunskapsmålen utan också stimulera den kreativitet och inre drivkraft som gör att de kan förverkliga sina livsdrömmar.

På St Augustine träffade jag lärare som brann för sin uppgift. Man kunde känna den stolthet och den positiva kraft som skapas på en skola i ett tufft bostadsområde som för sjunde året i rad kan redovisa en positiv utveckling av skolresultaten. Om det går att vända trenden i Londons innerstadsskolor är jag övertygad om att det är möjligt att göra det samma i våra utsatta förortsskolor. Men då måste vi våga pröva nytt.

Annonser