Etiketter

Utbildningsministern föreslog sent igår att gymnasiet ska kortas för ”skoltrötta”.

Jag har flera invändningar mot förslaget. Risken är uppenbar att regeringen med detta utbildar ungdomar rakt ut i arbetslöshet. De ungdomar som idag saknar en ordentlig gymnasieutbildning löper mycket stor risk att bli långvarigt arbetslösa. Svenskt Näringsliv har också redan kritiserat regeringen för att sänka kraven och statusen på yrkesutbildningarna. Men lyssnar regeringen? Nej, regeringen går vidare och föreslår en kortning av gymnasiet till kanske ett år.

Att korta utbildningar och sänka kraven är inte vägen Sverige bör ta. Kunskapskraven för en gymnasieutbildning kan heller inte vara fritt valt arbete. Kunskapskrav måste fastställas utifrån kraven i samhället och på framtidens arbetsmarknad. Eller som TCOs förra ordförande Sture Nordh uttryckte det på en konferens: ”Hand upp, den som tror att framtidens arbetsliv kommer kräva mindre kunskaper!” Det lyftes inga händer i lokalen.

Internationell skolforskning visar entydigt att höga förväntningar på alla elever är av största betydelse för elevernas resultat. Med detta förslag så sänks förväntningarna på eleverna på yrkesprogrammen ytterligare. Det är inte genom lägre förväntningar och lägre krav som vi löser det reella problemet med att många gymnasieelever inte slutför sin utbildning. Vi måste investera i en bättre skola och se till att elever inte tappar lusten att lära. I stort sett alla barn går till skolan sin första skoldag och ser fram emot skolan men sedan tappar en stor andel av eleverna motivationen.

Samtidigt som regeringen föreslår en kortning av gymnasiet genomför man stora besparingar. Under 2012 skär regeringen ned anslagen till gymnasieskolan med 675 miljoner – det motsvarar 1400 lärartjänster. Är en kortning av gymnasiet sättet att lösa besparingen på eller är det bara ytterligare en åtgärd från regeringen som visar att eleverna i gymnasieskolan inte är prioriterade?

Fler är kritiska, Lärarförbundet, Teknikföretagen, Utredarna

DN, SVT, SR rapporterar.

Annonser